logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Platforma eLABORAT służy do udostępniania wyników badań laboratoryjnych. Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci, którzy zgłosili chęć korzystania z tej usługi w Rejestracji Laboratorium.

UWAGA!!! W przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystania z platformy, należy skontaktować się z Laboratorium pod nr tel. 261 660 402.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI eLABORAT

Usługa eLaborat umożliwia udostępnianie wyników badań laboratoryjnych naszym Klientom/Pacjentom drogą elektroniczną.
Elektroniczna usługa eLaborat dostępna jest dla każdego pacjenta posiadającego własny adres e-mail.
Aby uzyskać dostęp do usługi eLaborat należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i adresu e-mail w celu i w zakresie potrzeb niezbędnych do realizacji usługi eLaborat, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Potwierdzeniem zgody jest podpis Klienta/Pacjenta (lub Opiekuna) na formularzu wydrukowanym w trakcie rejestracji na badanie laboratoryjne.
Dane osobowe naszych Klientów/Pacjentów korzystających z usługi eLaborat przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, a ich administratorem jest 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R.Weigla 5.
Aby uzyskać dostęp do usługi eLaborat należy postępować wg Instrukcji, którą można uzyskać w Rejestracji Laboratorium lub na stronie www.4wsk.pl zakładka e-Usługi / e-Laborat.

LOGOWANIE PACJENTA DO SERWISU eLABORAT

Aby zalogować się w serwisie eLABORAT należy:

a. otworzyć stronę internetową naszego szpitala: www.4wsk.pl i wybrać zakładkę „e – Usługi”, a następnie „eLaborat dla pacjentów” lub
b. bezpośrednio wpisać w wyszukiwarkę internetową adres: https://kl212.elaborat.marcel.pl/

Pacjenci logujący się po raz pierwszy powinni

a. wybrać <Nowe hasło>
b. wpisać adres e-mail zgodny z podanym w Laboratorium oraz PESEL
c. Nowe hasło zostanie przesłane na podany adres e-mail.

Uwaga!!! Otrzymane hasło jest ważne przez 30 dni, ale w każdej chwili można pobrać nowe, również przed upływem tego okresu.

Pacjenci, posiadający już hasło dostępu, powinni wybrać w zakładce „eLaborat dla pacjentów” <Logowanie>
i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

PRZEGLĄDANIE I/LUB WYDRUK WYNIKÓW

Po zalogowaniu na ekranie wyświetla się okno z listą dni, w których wykonano badania.

W celu przejrzenia i/lub wydrukowania wyników badań należy:

a. wybrać ikonę <Pokaż wyniki>,
b. następnie wybrać ikonę <Pokaż dokument>,
c. dokument PDF otworzy się w oknie przeglądarki, pozwalając na jego wydrukowanie.

WYLOGOWYWANIE

Po zakończeniu pracy należy wylogować się z serwisu eLaborat, aby uniemożliwić dostęp do wyników osobom nieupoważnionym.

W tym celu należy kliknąć polecenie <Wyloguj> umieszczone na pasku w górnej części ekranu.
Udostępniamy Państwu również stronę internetową, na której znajdują się informacje o wykonywanych przez nas testach: www.labtestonline.pl Lab Test Online.

Skip to content