logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wydział Administracji Ogólnej

Wydział Administracji Ogólnej

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ

Wydział Administracji Ogólnej jest jednostką organizacyjną zajmującą się sprawami organizacyjnymi i  administracyjnymi Szpitala, a w szczególności związanymi z planowaniem i organizacją działalności bieżącej, ochroną fizyczną, prowadzeniem korespondencji z podmiotami administracji państwowej i innymi instytucjami zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami, problematyką dyscyplinarną, porządkową i skargową oraz  współpracą z działającymi w Szpitalu związkami zawodowymi.

KADRA

Szef Wydziału Administracji Ogólnej – mgr Krzysztof Krużycki
tel. 261 660 702, e-mail: k.kruzycki@4wsk.pl

Zastępca Szefa Wydziału Administracji Ogólnej – Jacek Nowak
tel. 261 660 118, e-mail: wao.planowanie@4wsk.pl

Starszy Inspektor – Marek Kajmowicz
tel. 261 660 794, e-mail: rozkaz@4wsk.pl

SEKCJA DS. ORGANIZACYJNYCH

Kierownik – mgr Beata Tabin
tel. 261 660 708, e-mail: btabin@4wsk.pl

Specjalista – Marek Kawiecki
tel/fax 261 660 815, e-mail: wao@4wsk.pl

Inspektor – Aureliusz Nowacki
tel. 261 660 794, e-mail: wao.anowacki@4wsk.pl

KOMENDANT OCHRONY

Komendant Ochrony – Piotr Gabryl
tel. 261 660 133, 721 660 351, e-mail: komendantochrony@4wsk.pl

Zespół Służby Dyżurnej
tel/fax. 261 660 111, 697 111 554, e-mail: lcn@4wsk.pl

Zespół Inspektorów Służby Dyżurnej
tel. 609 442 105

Grupa Ochrony – brama główna
tel. 261 660 574, 785 084 062

Skip to content