logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ośrodek Kształcenia i Innowacji

Ośrodek Kształcenia i Innowacji

OŚRODEK KSZTAŁCENIA I INNOWACJI

Ośrodek Kształcenia i Innowacji realizuje zadania związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodów medycznych oraz kształceniem osób wykonujących zawód medyczny, wsparciem pracowników Szpitala w działalności naukowej oraz dbaniem o rozwój naukowy Szpitala.

Kierownik Ośrodka Badań i Innowacji – dr hab. Beata Jankowska-Polańska – tel. 261 660 168 – budynek logistyki (nr 44), pok. 19, e-mail: bpolanska@4wsk.pl

Szkolenia pracowników i szkolenia specjalizacyjne lekarzy pozarezydenturą (budynek logistyki nr 44), pok. 19 – tel. 261 660 132, e-mail: naukowy@4wsk.pl

Praktyki, staże i wolontariaty (godz.12:00-14:00, budynek logistyki nr44), pok.23 – tel. 261 660 632, e-mail: naukowy@4wsk.pl

Badania ankietowe/naukowe (budynek logistyki nr 44), pok. 23 – tel. 261 660 132, e-mail: naukowy@4wsk.pl

BIURO - ZAKRES DZIAŁANOŚCI

Dział Innowacji i Rozwoju Naukowego:

Prowadzi badania naukowe i działalność naukową w Szpitalu:

 • wspiera pracowników Szpitala w uruchamianiu i realizacji badań naukowych, koordynuje i rozlicza je oraz nadzoruje ich prawidłowy przebieg;
 • bierze udział w prowadzeniu projektów profilaktycznych, edukacyjnych i zdrowotnych promujących Szpital;
 • promowanie aktywności naukowej;
 • koordynuje prowadzenie badań ankietowych oraz funkcjonowanie Studenckich Kół Naukowych na terenie Szpitala;
 • planuje, organizuje i realizuje programy edukacyjne i zdrowotne
 • opiniuje i koordynuje realizowanie badań do prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

 

Prowadzi działalność w zakresie organizacji konferencji i innych wydarzeń promujących zdrowie.

Dział Wsparcia Dydaktyki i Kształcenia:

Planowanie i organizacja szkoleń:

 • analizuje potrzeby i możliwości w zakresie organizacji różnych form doskonalenia zawodowego dla pracowników administracyjnych i medycznych Szpitala;
 • planuje, koordynuje, nadzoruje kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • organizuje szkolenia grupowe, szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy i pielęgniarek oraz przed i podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne.

Planowanie i organizacja działalność dydaktyczno-naukowej Szpitala:

 • organizuje i monitoruje praktyki studenckie, praktyki zawodowe, wolontariaty, staże podyplomowe dla osób wykonujących zawody medyczne;
 • koordynuje staże kierunkowe w ramach specjalizacji personelu medycznego z innych placówek medycznych, staże z Urzędu Pracy, szkolenia specjalizacyjne pozarezydenckie;
 • koordynuje zawieranie umów z jednostkami zewnętrznymi na szkolenia specjalistyczne, szkolenia specjalizacyjne i staże cząstkowe;
 • koordynuje zawieranie umów z uczelniami wyższymi w zakresie zajęć dydaktycznych.

Agencja Badań Medycznych – Pacjent w badaniach klinicznych

Skip to content