logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

PRACOWNIK SOCJALNY

Alicja Kobylarz

Pracownik Socjalny

Alicja Kobylarz

Aleksandra Kiersz

Pracownik Socjalny

Aleksandra Kiersz

Pracownik socjalny pomaga hospitalizowanym pacjentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Na przykład: nie mają prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, są dotknięci niepełnosprawnością, przemocą lub bezdomnością.

Skip to content