logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Komisja etyki

Komisja etyki

KOMISJA ETYKI

W szpitalu działa zespół ds. etyki, który powołany został na potrzeby pracowników, pacjentów oraz ich rodzin. Do podstawowych celów zespołu należy m.in: promowanie zachowań i standardów etycznych wśród pracowników Szpitala, rozwiązywanie problemów o podłożu moralnych i etycznym, reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania kodeksu etyki obowiązującego w 4. WSzKzP SPZOZ, kodeksu etyki lekarskiej oraz kodeksu etyki pielęgniarki i położnej, a także rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji osoba wykonująca zawód medyczny – pacjent oraz w relacji pomiędzy pracownikami.

Pacjenci i ich rodziny mogą uzyskać kontakt z Zespołem ds. Etyki poprzez:

  1. Zgłoszenie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej: etyka@4wsk.pl
  2. Zgłoszenie pisemnego wniosku przez kancelarię Szpitala.
Skip to content