logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wolontariat

WOLONTARIAT

tel.: 261 660 632 w godz. 13.30-14.45
e-mail: naukowy@4wsk.pl

Pomóż nam pomagać!

Jednym z licznych zadań Ośrodka Kształcenia i Innowacji jest organizacja wolontariatu we wszystkich komórkach organizacyjnych 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.

Spośród dostępnych definicji wolontariatu powtarzającym się sformułowaniem jest „dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz korzystającego”.

Zważywszy na szeroki wachlarz świadczeń oferowanych przez Szpital wsparcie ze strony wolontariuszy, którzy niejednokrotnie posiadają potrzebne doświadczenie i wiedzę, staje się nieocenioną pomocą z ich strony i znacznie usprawnia funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych (wykwalifikowanych), którzy chcą wesprzeć Szpital, a jednocześnie zdobyć cenne doświadczenie i rozwinąć już posiadane umiejętności.

W tym celu Ośrodek Kształcenia i Innowacji przygotował ścieżkę postępowania w sprawie odbycia wolontariatu w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu (załączoną poniżej) oraz gotowy wzór podania i zakresu czynności (do wypełnienia).

Skip to content