logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

STAŻE

tel.: 261 660 632
e-mail: naukowy@4wsk.pl

Staż kierunkowy

Ośrodek Kształcenia i Innowacji koordynuje współpracę pomiędzy podmiotami leczniczymi a Szpitalem w zakresie organizacji staży kierunkowych w ramach specjalizacji osób oddelegowanych w tym celu z innych jednostek. Mimo, iż 4.WSzKzP SPZOZ nie jest jedynym podmiotem wykonującym działalność leczniczą oferującym realizację staży kierunkowych, to ze względu na szeroki zakres świadczeń zdrowotnych, jakie są udzielane w 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu każdego roku do Ośrodka Kształcenia i Innowacji wpływa duża liczba wniosków z prośbą o odbycie w 4.WSzKzP SPZOZ staży kierunkowych w ramach specjalizacji (gotowy wzór podania możecie Państwo pobrać poniżej).

Wszystkie informacje niezbędne przy ubieganiu się o zgodę na ich realizację znajdują się w załączonej ścieżce postępowania w sprawie odbycia stażu kierunkowego w 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.

Staż z Urzędu Pracy

W dobie przyspieszającego rozwoju medycyny, spowodowanego sprawniejszym transferem wiedzy i umiejętności, jednym z narzędzi, które umożliwiają szybszą adaptację na rynku pracy są staże finansowane ze środków Powiatowych Urzędów Pracy.
Ośrodek Badań i Innowacji jest komórką odpowiedzialną za ich organizację w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – koordynuje cały proces z nimi związany oraz monitoruje prawidłowość ich realizacji, będąc jednocześnie łącznikiem pomiędzy 4.WSzKzP SPZOZ a Powiatowymi Urzędami Pracy z całego kraju.

W załączniku poniżej znajduje się ścieżka postępowania w sprawie odbycia w 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Skip to content