logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Zewnętrzne bazy danych

Zewnętrzne bazy danych

ZEWNĘTRZNE BAZY DANYCH

Pracownicy medyczni szpitala mogą pogłębiać swoją wiedzę i mogą wykorzystywać do tego sprzęt komputerowy w ramach swoich komórek organizacyjnych pod warunkiem, że w ten sposób nie dezorganizują pracy pozostałego personelu szpitala.

Celem pogłębienia wiedzy pracowników 4 WSKzP ZOZ, szpital poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej. Dostęp do listy źródeł możliwy za pośrednictwem sieci Internet oraz INTRANET (sieć wewnętrzna szpitala).

Pliki do pobrania
Skip to content