logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Dział Pozyskiwania Funduszy

Dział Pozyskiwania Funduszy

DZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Sekcja Pozyskiwania Funduszy

dzpf@4wsk.pl

Kierownik – mgr Magdalena Kałuska – tel. 261 660 779, e-mail: mkaluska@4wsk.pl

Pracownicy Działu:

mgr Klaudia Pluskota – tel. 261 660 779, e-mail: kpluskota@4wsk.pl

mgr Monika Tobiasz – tel. 261 660 541, e-mail: mtobiasz@4wsk.pl

mgr Natalia Lewicka – tel. 261 660 541, e-mail: nlewicka@4wsk.pl   

mgr Anna Stapkiewicz – tel. 261 660 141, e-mail: astapkiewicz@4wsk.pl

mgr Krzysztof Olszewski – tel. 261 660 141, e-mail: kolszewski@4wsk.pl

,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu został wybrany na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023. Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem.

Opis programu

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Z programu skorzystają pacjenci wyłonieni przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Cele programu

 • zwiększenie odsetka wykrycia nowotworów płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, dzięki wykonaniu niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
 • zwiększenie liczby osób wyleczonych (5-letnie przeżycie),
 • obniżenie umieralności na raka płuc,
 • obniżenie kosztów leczenia w skali kraju (dzięki terapii nowotworów wykrytych na początkowym etapie rozwoju),
 • zwiększenie dostępu do badania NDTK dla osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuc.

Badana populacja

1.Osoby w wieku 55–74 lata, które:

 • palą minimum paczkę papierosów dziennie dłużej lub równo przez 20 lat (tzw. 20 paczkolat) i są aktywnymi palaczami,
 • paliły minimum paczkę papierosów dziennie dłużej lub równo przez 20 lat i rzuciły palenie nie więcej niż 15 lat temu (dot. ostatniego okresu abstynencji)

 

2. Osoby w wieku 50–74 lata, które:

 • palą minimum paczkę papierosów dziennie dłużej lub równo przez 20 lat (tzw. 20 paczkolat) i są aktywnymi palaczami,
 • paliły minimum paczkę papierosów dziennie dłużej lub równo przez 20 lat i rzuciły palenie nie więcej niż 15 lat temu (dot. ostatniego okresu abstynencji)
 • mają potwierdzony jeden z czynników ryzyka: z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
 • podlegały ekspozycji na radon,
 • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
 • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) chorowały na raka płuc,
 • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).
 •  

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Rejestrować na bezpłatne badania można się:

– telefonicznie: od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-13.00, nr tel. 261 660 480

– elektronicznie, wypełniając ankietę, następnie przesyłając ją na adres: wykrywanierakapluca@4wsk.pl

Skip to content