logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Dostępność

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

4.Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.4wsk.pl.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Wszystkie filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • Nie posiadamy formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe umieszczone są na stronie.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji jest planowane przy wymianie strony internetowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Koordynator do spraw dostępności

Na Koordynatora do spraw dostępności została wyznaczona mgr Katarzyna Żytniewska
•    telefon / fax 261 660 033; 609 558 883 (w godzinach pracy),
•    adres e-mail: prawapacjenta@4wsk.pl,
•    godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.30, pokój 01102 / hol główny Szpitala”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej występują problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej – zgłoś to mailowo – prawapacjenta@4wsk.pl lub telefonicznie (fax) – 261 660 033 lub 609 558 883 (w godzinach pracy).

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę mailowo na adres szpital@4wsk.pl. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

4.Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Przed kompleksem w rejonie budynku nr 36 Poliklinika wyznaczony jest parking z miejscami postojowymi w całości dla osób niepełnosprawnych. Do budynków szpitalnych można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

BUDYNEK NR 1 – SZPITALNY

Budynek podzielony jest na VII części i posiada 9 skrzydeł. Budynek jest podpiwniczony i w zależności od część posiada od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych.

Do budynku prowadzą 23 wejścia. Z tego wejście główne dla pacjentów oznaczone literą N wyposażone jest w podjazd dla pacjentów dla niepełnosprawnych. Na parterze przy wejściu zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Ponadto we wspólny podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażone są wejścia oznaczone jako G – prowadzące do rejestracji przyjęć do szpitala oraz wejście I – prowadzące do SOR.

Budynek wyposażony jest w 11 dźwigów szpitalnych i osobowych. W tym dla pacjentów także niepełnosprawnych przeznaczonych jest 8 dźwigów oznaczonych nr:

 • D4 – obsługuje piwnicę, parter – Zakład Radiologii Lekarskiej, I p. – Kliniczny Oddział Urologiczny, Stację Dializ i Kliniczny Oddział Neurochirurgii, II p. – Klinika Kardiologii, Kliniczny Oddział Kardiochirurgii, III p. – Kliniczny Oddział Okulistyczny,
 • D5 – obsługuje piwnicę, parter – Zakład Medycyny Nuklearnej, Komenda, Kaplica,  I p., Kliniczny Oddział Urologiczny, Kliniczny Oddział Chirurgiczny, II p. – Klinika Kardiologiczna, III p. – Klinika Kardiologiczna, Kliniczny Oddział Okulistyczny,
 • D6 jest dodatkowo dźwigiem szpitalnym do przewozu pacjentów leżących: piwnica, parter – korytarz głównym Komenda, Rejestracja Przyjęć do Szpitala, Zakład Radiologii Lekarskiej, Zakład Medycyny Nuklearnej, I p. – Kliniczne Oddziały Chirurgiczne, Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, II p. – Klinika Kardiologiczna, III p. – Klinika Kardiologiczna, Zakład Hemodynamiki,
 • D7 – jest dodatkowo dźwigiem szpitalnym do przewozu pacjentów leżących: piwnica, parter – Zakład Rehabilitacji, Punkt Szczepień, Zakład Analityki Lekarskiej, I p. Kliniczny Oddział Chirurgiczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej,
 • D8 – piwnica, parter, Zakład Radiologii Lekarskie, pozostałe zakłady i pracownie zlokalizowane w cz. II, Kliniczny Oddział Endokrynologii, II p. – Klinika Otolaryngologii oraz Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,
 • D9 – piwnica, parter – SOR, zakłady i pracownie w cz. 6, I p. – Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej, II p. – Kliniczny Oddział Neurologiczny,
 • D10 – jest dodatkowo dźwigiem szpitalnym do przewozu pacjentów leżących: piwnica, parter – SOR, I p. Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej, II p. – Kliniczny Oddział Neurologii,
 • D18 – jest dodatkowo dźwigiem szpitalnym do przewozu pacjentów leżących: piwnica, parter – Kliniczny Oddział Endokrynologii, I p. Kliniczny Oddział Otolaryngologii oraz Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, łącznik do bud. Nr 2, II p. – Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych

Ponadto wszystkie dźwigi są rozmieszczone w sposób umożliwiający dotarcie na każdy oddział z przynajmniej dwóch lub więcej dźwigów.

Wszystkie oddziały wyposażone są w sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.

Szerokość drzwi umożliwia wejście (wjazd wózkiem) osób niepełnosprawnych do pomieszczeń o funkcji medycznej.

BUDYNEK NR 2 – SZPITALNY

Budynek 2- skrzydłowy, podpiwniczony, z wysokim parterem, 2 kondygnacje nadziemne.

Do budynku prowadzą 11 wejść. Z tego wejście oznaczone literą A wyposażone jest w podjazd dla pacjentów dla niepełnosprawnych. Umożliwia ono dostęp do wszystkich części budynku.

Budynek wyposażony jest w 2 dźwigi osobowe, umożliwiające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, oznaczonych numerami:

 • D12 – jest dodatkowo dźwigiem szpitalnym do przewozu pacjentów leżących: – piwnica, parter – Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny, Pracownia Leków Cytostatycznych, I piętro – Kliniczny Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny, Kliniczny Oddział Onkologiczny,
 • D19 – jest dodatkowo dźwigiem szpitalnym do przewozu pacjentów leżących: piwnica, parter – Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny, I p. – Kliniczny Oddział Onkologiczny, łącznik do bud. Nr 1.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na jest na poziomie piwnicy w rejonie windy D19 oraz na I piętrze.

Szerokość drzwi umożliwia wejście (wjazd wózkiem) osób niepełnosprawnych do pomieszczeń o funkcji medycznej.

BUDYNEK NR 3 – SZPITALNY

Budynek 3- skrzydłowy podpiwniczony, z wysokim parterem, 1 kondygnacja nadziemna. Do budynku prowadzi 8 wejść.

Zakład Patomorfologii zajmuje 2 skrzydła i w 2022 został przekazany do przebudowy.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych CWBK oddawane do użytku w 2022 roku. Do CWBK prowadzi wejście nr A wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

CWBK wyposażone w toaletę dla osób niepełnosprawnych

Szerokość drzwi umożliwia wejście (wjazd wózkiem) osób niepełnosprawnych do pomieszczeń o funkcji medycznej.

BUDYNEK NR 9  – STOMATOLOGIA

Budynek podpiwniczony, z wysokim parterem, 2 kondygnacje nadziemne.

Do budynku prowadzą 2 wejścia, w tym 1 do przybudówki. Wejście dla pacjentów nr A z poziomu gruntu, wjazd do Stomatologii dla osób niepełnosprawnych windą nr D17.

Stomatologia zlokalizowana na parterze posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest także na I p. – Wojskowe Komisje Lekarskie

Szerokość drzwi umożliwia wejście (wjazd wózkiem) osób niepełnosprawnych do pomieszczeń o funkcji medycznej.

BUDYNEK NR 36 – POLIKLINIKA

Budynek podpiwniczony, z wysokim parterem, 5 kondygnacji nadziemnych.

Do budynku prowadzi 5 wejść, w tym 2 ogólnodostępne. Wejście nr B wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ono dostęp do wszystkich części budynku.

Budynek wyposażony jest w 1 dźwig osobowy oznaczony D15, zlokalizowany przy wejściu  nr B. Dźwig umożliwia przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na wszystkie piętra i dostęp do wszystkich gabinetów i poradni na terenie Polikliniki.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze w pobliżu dźwigu D15 oraz na I piętrze.

Rejestracja do poradni zlokalizowana na parterze.

Szerokość drzwi umożliwia wejście (wjazd wózkiem) osób niepełnosprawnych do pomieszczeń o funkcji medycznej.

BUDYNEK NR 74 – ZINTEGROWANY BLOK OPERACYJNY

Budynek podpiwniczony, z wysokim parterem, 5 kondygnacji nadziemnych. Z uwagi na funkcję budynku – bloki operacyjne dostęp do wejść zewnętrznych i przejść z budynku szpitalnego nr 1, zabezpieczone są poprzez kontrolę dostępu. Łączna ilość wejść zewnętrznych 9, w tym 2 oznaczone nr A i B dla pacjentów. Wejście A po schodach,  wyposażone w dzwonek połączony z poradnią anestezjologiczną. Wejście B posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy czym utrudnienie stanowi konstrukcja drzwi utrudniająca ich otwarcie dla osób niepełnosprawnych na wózkach – powinna być osoba towarzysząca. Możliwy jest wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach przejazdem przy sekretariacie SOR z budynku nr 1. Przejazdem z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne jest przejście z 1 p. bud. Nr 1, z holu przy Oddziale Chirurgii Ogólnej umożliwiający dostęp do Oddziału Intensywnej Terapii OIT oraz zjazd windami do poradni na parterze.

Na parterze znajdują się dwie poradnie anestezjologiczna i transplantacyjna.

Budynek wyposażony w 5 dźwigów oznaczonych od DS1 do DS5. Dźwigi DS1-DS4 dostosowane do przewozu łóżek, dostępne są dla pacjentów.

Na parterze znajdują się 2 toalety dla osób niepełnosprawnych. Na 1 p. znajdują się 3 toalety dla osób niepełnosprawnych (w tym 1 ogólnodostępna i 2 dla pacjentów OIT).

Szerokość drzwi umożliwia wejście (wjazd wózkiem) osób niepełnosprawnych do pomieszczeń o funkcji medycznej.

Budynki szpitala nie posiadają pętli indukcyjnej.

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM), należy zgłosić ten fakt w celu umówienia tłumacza. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

4.WSzKzP SP ZOZ zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Prawa i obowiązki właścicieli psa asystującego:

 1. Osoba  korzystająca z pomocy psa asystującego ma prawo wstępu na teren Szpitala włącznie z budynkami administracyjnymi, poradniami i oddziałami szpitalnymi
 2. Osoby  korzystające z pomocy psa przewodnika, nie mają obowiązku informować o zaplanowanej wizycie.
 3. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż.
 4. Pies asystujący musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Certyfikat zawiera m.in.:

 1. a) miejsce i datę wydania certyfikatu,
 2. b) numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 3. c) rasę, imię oraz datę urodzenia psa,
 4. d) imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, której pies asystujący będzie służył,
 5. e) podstawę prawną wydania certyfikatu oraz pieczęć i podpis podmiotu wydającego

5.Pies nie musi być na smyczy i nosić kagańca.

 1. Pracujący pies musi mieć umieszczony, w widocznym miejscu na uprzęży, napis „pies asystujący”.
 2. Właściciel odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie 4.WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych:

Informacje dodatkowe

4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi prace nad zmianą strony internetowej w celu spełnienia wymagań określonych w standardzie WCAG 2.1 na poziomie AA.

Skip to content