logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Sekcja zamówień publicznych

Sekcja zamówień publicznych

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

telefon/fax: 261 660 119

e-mail: zam.pub@4wsk.pl

Sekcja podlega bezpośrednio Komendantowi szpitala i wykonuje zadania określone w obowiązującym w szpitalu Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienia publiczne.

Do podstawowych zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

  • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym:
    – przygotowywanie dokumentacji
    – prowadzenie postępowań,
  • organizowanie obsługi komisji przetargowych, w tym również pod względem prawnym, oraz udział w pracach tych komisji
  • organizowanie szkoleń i instruktażu z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • prawidłowa archiwizacja postępowań, sprawozdawczość, rejestracja umów i rejestracja postępowań
  • sporządzanie wymaganych przez organ założycielski sprawozdań i planów.

 

Link do platformy zakupowej dla pracowników: https://platformazakupowa.pl/login

Skip to content