logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji

Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji

Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji

Data dodania:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem oraz posiadającą Certyfikat Akredytacyjny.
Misją Szpitala jest realizacja wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie fachowej kadry medycznej i nowoczesnej aparatury.

Komendant Szpitala ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy specjalista ds. budowlanych
Dział Inwestycji

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe budowlane,
b)    staż pracy min 5 lat,
c)    umiejętność przygotowywania i rozliczania zadań inwestycyjnych,
d)    znajomość Ustaw Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów techniczno-budowlanych,
e)    biegła obsługa komputera, w tym pakietu Office i poczty elektronicznej,
f)    umiejętność twórczego i syntetycznego myślenia,
g)    obsługa programów NORMA PRO i AutoCad.

2) wymagania dodatkowe:
a)    podstawowa znajomość języka angielskiego.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    prowadzenie dokumentacji dla potrzeb inwestycji budowlanych,
b)    udział w pracach komisji przetargowych,
c)    opiniowanie dokumentacji technicznych,
d)    inne zadania zgodnie z zakresem obowiązków.

3. Oferujemy:
a)    stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b)    świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
c)    możliwość rozwoju zawodowego.

4. Wymagane dokumenty:

CV

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie do 22 grudnia 2023 r. do godz. 12.00.

W temacie wiadomości prosimy podac nazwę stanowiska.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Skip to content