logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista – Sekcja Zamówień Publicznych

Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista – Sekcja Zamówień Publicznych

Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista – Sekcja Zamówień Publicznych

Data dodania:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem oraz posiadającą Certyfikat Akredytacyjny.
Misją Szpitala jest realizacja wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie fachowej kadry medycznej i nowoczesnej aparatury.

Komendant Szpitala ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista – Sekcja Zamówień Publicznych

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1) wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe,
b)    samodzielne prowadzenie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego przez okres min. 0,5 roku,
c)    znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w stopniu bardzo dobrym,

2) wymagania dodatkowe:
a)   znajomość obsługi MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
b)   podstawowa znajomość Części ogólnej Kodeksu cywilnego.

.2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    przygotowanie i samodzielne prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
b)    pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej.

3. Oferujemy:
a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b) świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
c) możliwość rozwoju zawodowego.

4. Wymagane dokumenty:

CV

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 22 grudnia 2023 r. do godz. 12.00.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie www.4wsk.pl- zakładka ABC Pacjenta i w Dziale Kadr.

Skip to content