logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny

Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny

Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny

Data dodania:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem oraz posiadającą Certyfikat Akredytacyjny.
Misją Szpitala jest realizacja wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie fachowej kadry medycznej i nowoczesnej aparatury.

Komendant Szpitala ogłasza nabór na stanowisko

Ratownik medyczny

Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Kliniczny Oddział Pulmonologiczno-Alergologiczny i Chorób Wewnętrznych 

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1) wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego,
2) wymagania dodatkowe:
a)    komunikatywność,
b)    umiejętność pracy w zespole,
c)    odpowiedzialność,
d)    odporność na stres.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    realizacja ustalonego postępowania diagnostycznego i leczniczo-rehabilitacyjnego,
2)    dokumentowanie wykonanych zabiegów oraz wyników obserwacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w Szpitalu,
3)    inne zadania wynikające z zakresu obowiązków.

3. Oferujemy:
a)    stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b)    świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
c)    możliwość rozwoju zawodowego.

4. Wymagane dokumenty:
1)    CV,
2)    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy przesyłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie do 22 grudnia 2023 r. do godz. 12.00.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie www.4wsk.pl- zakładka ABC Pacjenta i w Dziale Kadr.

Skip to content