logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – położna środowiskowo-rodzinna

Ogłoszenie naboru na stanowisko – położna środowiskowo-rodzinna

Ogłoszenie naboru na stanowisko – położna środowiskowo-rodzinna

Data dodania:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem
oraz posiadającą Certyfikat Akredytacyjny.
Misją Szpitala jest realizacja wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie fachowej kadry medycznej i nowoczesnej aparatury.

Komendant Szpitala ogłasza nabór na stanowisko:
Położna Środowiskowo-Rodzina

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1) wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe pielęgniarskie
b) min. 2 lata pracy w zawodzie
c) aktualne prawo wykonywania zawodu
d) kurs kwalifikacyjny położnej środowiskowo-rodzinnej lub specjalizacja w tej dziedzinie

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) realizowanie zleconej opieki w zakresie położnej środowiskowo-rodzinnej,
b) dokumentowanie przebiegu opieki, wykonywania zabiegów i wyników obserwacji oraz przekazywanie informacji wg ustalonych w szpitalu standardów i procedur oraz zgodnie z wymogami NFZ.

3. Oferujemy:
a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b) świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów
sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
c) możliwość rozwoju zawodowego

4. Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty należy przesyłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 22 grudnia 2023 r. do godz. 12.00.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie www.4wsk.pl- zakładka ABC Pacjenta i w Dziale Kadr.

Skip to content