logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy asystent psychoterapeuta

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy asystent psychoterapeuta

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy asystent psychoterapeuta

Data dodania:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem
oraz posiadającą Certyfikat Akredytacyjny.
Misją Szpitala jest realizacja wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie fachowej kadry medycznej i nowoczesnej aparatury.

Komendant Szpitala ogłasza nabór na stanowisko:
Młodszy asystent psychoterapeuta

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1) wymagania niezbędne:
a) tytuł zawodowy psychologa
b) min. 7 lat pracy w zawodzie psychologa
c) specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej

2) wymagania dodatkowe:
a) umiejętność prowadzenia psychoterapii zgodnie z wymogami NFZ oraz umiejętność sporządzania orzeczeń dla potrzeb RWKL

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    realizowanie kompleksowej opieki psychoterapeutycznej dla pacjentów, w tym:
1.    prowadzenie sesji terapeutycznych i diagnostycznych, prowadzenie dokumentacji zgodnie ze standardami szpitala (w tym prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej),
2.    prowadzenie dokumentacji związanej z leczeniem (zaświadczenia, orzeczenia, historie chorób),
3.    przestrzeganie tajemnicy lekarskiej oraz ochrona danych osobowych pacjentów,
4.    bieżące informowanie przełożonego o istotnych problemach i sprawach wynikających z realizacji zakresu czynności

3. Oferujemy:
a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b) świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
c) możliwość rozwoju zawodowego.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty należy przesłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 22 grudnia 2023 r. do godz. 12.00. W temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie www.4wsk.pl- zakładka ABC Pacjenta i w Dziale Kadr.

Skip to content