logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca – zastępstwo

Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca – zastępstwo

Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca – zastępstwo

Data dodania:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem oraz posiadającą Certyfikat Akredytacyjny.
Misją Szpitala jest realizacja wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie fachowej kadry medycznej i nowoczesnej aparatury.

Komendant Szpitala ogłasza nabór na stanowisko:

Kierowca – Sekcja Transportu
/zastępstwo/

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie min. zawodowe,
b)    posiadanie prawa jazdy min. 3 lata,
c)    aktualne zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

2) wymagania dodatkowe:
a)    komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,
b)    podstawowa znajomość  budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    codzienna obsługa powierzonego pojazdu,
b)    przenoszenie pacjentów podczas transportu,
c)    utrzymanie pojazdu w ciągłej sprawności technicznej i właściwym stanie czystości.

3. Oferujemy:
a)    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b)    świadczenia socjalne,
c)    możliwość rozwoju zawodowego.

4. Wymagane dokumenty:

a)    CV,
b)    kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy przesyłąć na adres kadry@4wsk.pl, w terminie: do 22 grudnia 2023r. do godz.12.00.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane
są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie www.4wsk.pl- zakładka ABC Pacjenta i w Dziale Kadr.

Skip to content