logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk – Sekcja Utrzymania Systemów Medycznych

Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk – Sekcja Utrzymania Systemów Medycznych

Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk – Sekcja Utrzymania Systemów Medycznych

Data dodania:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem
oraz posiadającą Certyfikat Akredytacyjny.
Misją Szpitala jest 
realizacja wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie fachowej kadry medycznej i nowoczesnej aparatury.

Komendant Szpitala ogłasza nabór na stanowisko:

Informatyk

Sekcja Utrzymania Systemów Medycznych

Ośrodek Informatyki

 

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne

 

2) wymagania dodatkowe:

a) a) znajomość infrastruktury technicznej serwerów oraz urządzeń IT

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  1. utrzymanie oraz należyte zabezpieczenie pod względem informatycznym systemów medycznych zainstalowanych i użytkowanych w placówce,
  2. zarządzanie kontami dostępowymi i uprawnieniami w systemach medycznych, należyte zabezpieczenie danych,
  3. zapewnienie integracji systemów medycznych i informatycznych oraz wdrażanie nowych integracji,
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem systemów,
  5. współpraca z zewnętrznymi dostawcami i serwisem urządzeń medycznych,
  6. wsparcie w usuwaniu awarii występujących u użytkowników końcowych,
  7. wsparcie użytkowników w zakresie pracy w systemach medycznych,
  8. przedstawianie propozycji nowych rozwiązań oraz rozwoju systemów medycznych,
  9. udział w zabezpieczeniu dyżurów w sytuacjach kryzysowych oraz ćwiczeniach.

 

 

3. Oferujemy:

 

a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b) świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów
sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
c)    możliwość rozwoju zawodowego

 

4. Wymagane dokumenty:

1) CV

2)  kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

 

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

            Dokumenty należy przesyłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 22 grudnia 2023 r. do godz. 12.00.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie www.4wsk.pl- zakładka ABC Pacjenta i w Dziale Kadr.

Skip to content