logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

POMOC e-Usługi

POMOC e-Usługi

POMOC E-USŁUGI

e-Rejestracja - Utworzenie konta

Założenie konta umożliwia wielokrotne rejestrowanie pacjenta bez potrzeby ponownego podawania danych. Aby uzyskać dostęp do portalu należy zgłosić się do rejestracji w Poliklinice i podać swój numer PESEL oraz niezbędne dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon). Należy również potwierdzić swoją tożsamość jednym z dokumentów, np. dowodem osobistym. Po aktywacji konta należy się zalogować na stronie rejestracja.4wsk.pl. Po zalogowaniu przechodzimy do formularza umawiania się na wizytę w poradni. Ponadto możemy obejrzeć historię naszych zapisów do poradni, zobaczyć oraz edytować swoje dane, a także zmienić hasło.

e-Rejestracja - Zapis na wizytę w poradni

Umawiając się od razu otrzymujemy informację o tym, które poradnie mają wolne terminy przeznaczone dla eRejestracji. Z prezentowanego planu pracy wybieramy dogodną godzinę. W efekcie prezenetowany jest tzw. „numerek”, który zawiera podstawowe informacje o wizycie. „Numerek” należy wydrukować i zgłosić się z nim oraz ważnym dokumentem ubezpieczeniowym do Rejestracji.

Uwaga!
Poprzez system eRejestracji można się rejestrować tylko na wybrane godziny pracy poradni. Niewykluczone, że w przypadku braku wolnych terminów w eRejestracji istnieje możliwość zarejestrowania sie w „okienku” poradni. Każdy pacjent ma możliwość rejestracji na maksymalnie 2 wizyty. W przypadku kilkukrotnego niestawienia się na umówioną wizytę (lub zbyt późnego odwołania wizyty) konto w eRejestracji może zostać zablokowane.

e-Laborat - dostęp zdalny do wyników badań laboratoryjnych

Aby skorzystać z dostępu zdalnego do wyników badań wykonanych w laboratorium 4 WSKzP we Wrocławiu należy zgłosić taką chęć w trakcie rejestracji. Po zapoznaniu się z regulaminem, pacjent jest zobligowany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem oraz udostępnieniu danych osobowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Skip to content