logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej jest ośrodkiem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca metodami inwazyjnymi oraz nieinwazyjnymi. Procedury inwazyjne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, a w razie potrzeby w znieczuleniu ogólnym; trwają zazwyczaj od jednej do czterech godzin. Część procedur jest przeprowadzana w trybie hospitalizacji jednodniowej.

Zakres wykonywanych procedur obejmuje:

 • badanie elektrofizjologiczne serca (EPS) w celu ustalenia rodzaju i jej podłoża
 • zabiegi ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) podłoża anatomicznego zaburzeń rytmu serca, w tym także zabiegi przy użyciu systemu do elektroanatomicznego mapowania serca 3D
 • ablację migotania przedsionków – izolację żył płucnych metodą krioizolacji, elektroporacji (PFA) oraz metodą RF z wykorzystaniem elektroanatomicznych systemów 3D
 • kardioneuroablację – inwazyjne leczenie odruchowych bradykardii, zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego z współistniejącymi zasłabnięciami
  i/ lub omdleniami
 • diagnostyka omdleń i badanie autonomicznego układu nerwowego z wykorzystaniem aparatu FINAPRESS, testu pochyleniowego (tilt-test/HUTT), ECANS (pozasercowa stymulacja nerwu błędnego)
 • wszczepianie urządzeń monitorujących pracę serca, tzw. rejestratorów pętlowych (ILR), wykorzystywanych w diagnostyce omdleń
 • implantację klasycznych stymulatorów serca (PM)
 • implantacja stymulatorów bezelektrodowych (LP)
 • implantację układów stymulujących zapewniających fizjologiczną stymulację serca (CSP)
 • wszczepianie urządzeń antyarytmicznych, czyli tzw. kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD), kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji (CRT-D)
 • implantacja podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów (S-ICD)
 • przezskórne usuwanie układów stymulujących (TLE) – PM, ICD, CRT-D
 • kontrola urządzeń implantowanych
 • Kwalifikacja do badań elektrofizjologicznych, ablacji i implantacji stymulatorów i kardiowerterów odbywa się w trybie pilnym poprzez bezpośredni kontakt lekarza prowadzącego z Pracownią Elektrofizjologii (tel. 261 660 223), a do badań planowych w ramach konsultacji w terminie ustalonym przez Sekretariat Medyczny Kliniki Kardiologii
  (tel. 261 660 458; mail: elektrofizjologia@4wsk.pl lub sekretariat@4wsk.pl)
 • W ramach Pracowni Elektrofizjologii realizujemy grant z Agencji Badań Medycznych
  na eksperyment kliniczny GENTLE-PACE.
 • Ambulatoryjna kontrola i nadzór nad pacjentami z wszczepionymi urządzeniami (stymulatory, kardiowertery, rejestratory pętlowe) odbywa się w Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, mieszczącej się w budynku głównym szpitala, na parterze. Przyjęcia odbywają się w godzinach 8 – 14.30 w uprzednio ustalonym terminie. Ewentualna zmiana terminu wizyty lub rejestracja nowych pacjentów jest możliwa telefonicznie
  (tel. 261 660 519) w dni robocze, w godz. 07:00-07:30.
Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 223
elektrofizjologia@4wsk.pl

Personel

Kierownik Kliniki Kardiologii
dr n. med. Mirosław Pieróg
Kierownik
dr n. med. Krystian Josiak

Lekarze:

prof. dr hab. n. med. Dorota Zyśko
dr n. med. Paweł Szymkiewicz
dr n. med. Joanna Relewicz
lek. Bruno Hrymniak
dr n. med. Katarzyna Piotrowska
lek. Bartosz Biel
dr n. med. Przemysław Skoczyński

Zespół pielęgniarek, techników elektroradiologii oraz ratowników:

mgr piel. Joanna Pytel – pielęgniarka koordynująca
piel. dypl. Stella Kwietniewska
lic. piel. Sylwia Mróz
lic. piel. Katarzyna Koryga
mgr Patrycja Aktanorowicz – ratownik medyczny
mgr Mateusz Purzycki – ratownik medyczny
mgr Weronika Potyrała – tech. elektroradiologii

Zespół poradni kontroli stymulatorów i kardiowerterów:

mgr Iwona Szemplińska – tech. elektroradiologii
Aleksandra Szewczyk – tech. elektroradiologii
Weronika Talma – tech. elektroradiologii

Skip to content