logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Mieczysław Wojdyła – tel. 261 660 796

Inspektorat  Ochrony Przeciwpożarowej odpowiada za organizację i nadzór nad realizacją zadań związanych z ochroną przeciwpożarową budynków szpitala oraz nadzór nad gospodarką i sprawnym działaniem shttp://video/film_70lecie.mpgprzętu przeciwpożarowego.

Do podstawowych zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej należy:

  • Prowadzenia szkoleń z pracownikami szpitala z zakresu przepisów ppoż. i zasad postępowania na wypadek pożaru, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • Prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ppoż. przez pracowników na stanowiskach pracy
  • Kontrolowanie właściwej i terminowej konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych
  • Utrzymywanie kontaktu z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz Państwową Strażą Pożarną we Wrocławiu
Skip to content