logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Depozyt

Depozyt

DEPOZYT

Szpital oferuje możliwość przechowania ubrań jak i rzeczy wartościowych w depozycie szpitala. Korzystanie z depozytu jest bezpłatne, a osobą uprawnioną do skorzystania jest każdy pacjent hospitalizowany w szpitalu.

Tel.:  261660593

Pokój   -1095 (przyziemie) 

Odbiór rzeczy przez pacjenta lub inne osoby upoważnione możliwy jest:

  • w dni powszednie w godz. 10.00 – 14.30 
  • w soboty w godz. 9.00 – 11.30 i 12.00 – 14.00.

 

W przypadku nie zdeponowania rzeczy w depozycie szpitala – szpital zwolniony jest od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie.

  • Rzeczy wartościowe z depozytu oraz rzeczy pacjenta z magazynu wydawane są pacjentowi na podstawie oryginału Karty depozytowej (Karty magazynowej, którą pacjent otrzymuje podczas przekazania swoich rzeczy) po okazaniu dokumentu tożsamości.
  • Rzeczy wartościowe z depozytu oraz rzeczy pacjenta z magazynu wydaje się osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego dane identyfikujące pacjenta i osoby odbierającej zgodnie z oświadczeniem (załącznik) nr 5 wyłącznie na podstawie oryginału Karty depozytowej (Karty magazynowej)  po okazaniu dokumentu tożsamości.
  • W przypadku zagubienia Karty depozytowej (Karty magazynowej) rzeczy wartościowe oraz rzeczy pacjenta wydaje się wyłącznie pacjentowi na podstawie złożonego na piśmie oświadczenia (załącznik) po okazaniu dokumentu tożsamości, w przypadku innej osoby niż pacjent – na podstawie pisemnego oświadczenia pacjenta o zagubieniu Karty depozytowej wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru depozytu.
Skip to content