logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Aktualnie otwarte nabory w konkursach na granty naukowe i badawczo-rozwojowe

Aktualnie otwarte nabory w konkursach na granty naukowe i badawczo-rozwojowe

Szanowni Państwo,
wraz z rozpoczęciem III kwartału 2023 r. przekazujemy informacje o aktualnie otwartych naborach  w konkursach na granty naukowe i badawczo-rozwojowe. Zapraszamy do kontaktu ozajaczkowska@4wsk.pl <mailto:ozajaczkowska@4wsk.pl> Narodowe Centrum Nauki

* MINIATURA
Nadal aktywny jest nabór wniosków w konkursie MINIATURA 7 (do 31.07.2023 r) na pojedyncze działanie naukowe realizowane w formie badań pilotażowych, kwerendy, stażu, wizyty konsultacyjnej. Konkurs kierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora nie później niż 01.01.2011 r. Na działanie można uzyskać finansowanie od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł.
Link do strony konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

* SONATA BIS
Konkurs adresowany do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, który będzie realizował badania podstawowe. W ramach dofinansowania można pozyskać środki na zakup aparatury oraz wynagrodzenie zespołu badawczego.
Link do strony konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis13
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

* III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO
Konkurs umożliwia finansowanie działań badawczo-rozwojowych realizowanych w partnerstwie z krajami z jakimi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji np. zdrowe społeczeństwo. Wnioski można składać do 30.09.2023 r.
Link do strony konkursu: https://www.gov.pl/web/ncbr/iii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

* MSCA Postdoctoral Fellowships
Program kierowany do naukowców posiadających tytuł doktora, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia, mobilność międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną. MSCA Postdoctoral Fellowships ma na celu wspieranie doskonałości poprzez szkolenia i mobilność oraz wyposażenie naukowców w nowe umiejętności i kompetencje w celu znalezienia rozwiązań dla obecnych i przyszłych wyzwań. Program może być realizowany w formule:* European Postdoctoral Fellowships dla naukowców dowolnej narodowości, którzy chcą zaangażować się w projekty badawczo-rozwojowe, przyjeżdżając do Europy z dowolnego kraju na świecie lub przenosząc się do Europy.
* Global Postdoctoral Fellowships dla obywateli europejskich lub rezydentów długoterminowych[1], którzy chcą zaangażować się w projekty badawczo-rozwojowe z organizacjami spoza państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”.
Standardowo stypendia trwają od 12 do 24 miesięcy. Termin składania wniosków mija 13 września 2023 r.
Link do strony konkursu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2023-pf-01-01

Skip to content