logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz

Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz

Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz

Data dodania:
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Klinika Kardiochirurgii, Klinika Kardiologii, Klinika Chirurgiczna, Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny, Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej, Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny, Kliniczny Oddział Urologiczny, Kliniczny Oddział Pulmonologiczno-Alergologiczny i Chorób Wewnętrznych, Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego, Kliniczny Oddział Okulistyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Onkologii Klinicznej, Przychodnia POZ, Kliniczny Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny, Stacja Dializ, Zakład Endoskopii Zabiegowej, Kliniczny Oddział Endokrynologii, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

średnie lub wyższe wykształcenie w zawodzie pielęgniarki
prawo wykonywania zawodu

Wymagania dodatkowe:

komunikatywność
dyspozycyjność
umiejętność pracy w zespole
mile widziane szkolenia zgodne z profilem Oddziału

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

realizowanie zleconej opieki pielęgniarskiej
dokumentowanie przebiegu pielęgniarstwa, wykonywania zabiegów i wyników obserwacji oraz przekazywanie informacji wg ustalonych w szpitalu standardów i procedur

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg
możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty

CV
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesyłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 29 września 2023 r. do godz. 12.00. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie www.4wsk.pl- zakładka ABC Pacjenta i w Dziale Kadr.
Skip to content